จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าอาหารที่รับประทานไม่ปลอดภัย ด้วยความห่วงใยสุขภาพประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งนับว่าเป็นกำลังสำคัญในกา…

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าอาหารที่รับประทานไม่ปลอดภัย ด้วยความห่วงใยสุขภาพประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งนับว่าเป็นกำลังสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค จึงได้ออกตรวจสอบเฝ้าระวังความปลอดภัยน้ำมันทอดซ้ำ ในจังหวัดระนอง โดยสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารโพลาร์ในน้ำมันทอดอาหาร พบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ขอให้ผู้บริโภควางใจ

ดูโพสต์ต้นฉบับ

เพิ่มเพื่อน
Share this: