วันนี้❗️ อย่าลืมพบกันกับรายการ👇 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈 กับ ภก.ยอดวิทย์ กาญจนการุณ หัวหน้า…

วันนี้❗️ อย่าลืมพบกันกับรายการ👇
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ👈
กับ ภก.ยอดวิทย์ กาญจนการุณ หัวหน้าศูนย์วิชาการผลิตภัณฑ์สมุนไพร
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

– – – ในหัวข้อเรื่อง – – –
💦☔️🌧รับมือหน้าฝน ด้วยสมุนไพรฤทธิ์ร้อน🍃🔥

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
– สมุนไพรฤทธิ์ร้อนคืออะไร มีอะไรบ้าง🤔
– ประโยชน์ของสมุนไพรฤทธิ์ร้อน 🍃

ประจำวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
น.ส.ดนิตา เทียบโพธิ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
– https://www.chorsaard.or.th
– โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
#FDAknowledge #FDAactivity #FDApeople

ดูโพสต์ต้นฉบับ

เพิ่มเพื่อน
Share this: