อย.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมช่วยสนับสนุน ต่อยอด พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล #ลงพื้นที่ …

อย.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมช่วยสนับสนุน ต่อยอด พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชน ให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล #ลงพื้นที่ #ชุมนน #fdathai

ดูโพสต์ต้นฉบับ

เพิ่มเพื่อน
Share this: