👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈 กับ 👩‍⚕️รศ.ดร.ภญ.มยุรี ตั้งเกียรติกำจาย👩‍⚕️ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) – – – ในหัวข้อเรื่อง – – -…

👉อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 👈
กับ 👩‍⚕️รศ.ดร.ภญ.มยุรี ตั้งเกียรติกำจาย👩‍⚕️ สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

– – – ในหัวข้อเรื่อง – – –
🍃💊☘️การใช้ยาและสมุนไพรอย่างไร…ไม่ให้ไตเสื่อม🍃💊☘️

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
– วิธีการใช้ยาและสุมนไพร อย่างปลอดภัย
– การใช้ยาและสมุนไพร มีผลอย่างไรกับไต

ประจำวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ 📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
น.ส.ดนิตา เทียบโพธิ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
– https://www.chorsaard.or.th
– โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

#FDAknowledge #FDAactivity #FDApeople

ดูโพสต์ต้นฉบับ

เพิ่มเพื่อน
Share this: