📢🎧 อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 🎧📢 พบกับ ภญ.ศิริรัตน์ แสงสมสมตร กลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาด กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอ…

📢🎧 อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 🎧📢
พบกับ ภญ.ศิริรัตน์ แสงสมสมตร
กลุ่มกำกับดูแลวัตถุอันตรายหลังออกสู่ตลาด
กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

– – – ในหัวข้อเรื่อง – – –
❌🪲วิธีเลือกใช้ผู้บริการรับจ้างกำจัดปลวก🪲❌

🌟ประเด็นที่น่าสนใจ 🌟
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
1. การเลือกบริการรับจ้างกำจัดปลวก
2. สิ่งที่ต้องพิจารณาผู้ให้บริการกำจัดปลวกต้องมีอะไรบ้าง?
3. ข้อความแบบไหนเป็นการโอ้อวดเกินจริง สำหรับการใช้บริการกำจัดปลวก

📌🗓ประจำวันพุธที่ 28 กันยายน 2565📌🗓

📻🎧ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ🎧📻

⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น. ⏰

👉ดำเนินรายการโดย👈
น.ส.ดนิตา เทียบโพธิ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
– https://www.chorsaard.or.th
– โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
#FDAknowledge #FDAactivity #FDApeople

ดูโพสต์ต้นฉบับ

เพิ่มเพื่อน
Share this: