📢📌วันนี้อย่าลืม📢📌 👇พบกับรายการ👇 🔎🌟อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ🌟🔎 กับ ภญ.สุนันทา พันธุ์วรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของเครื่องสำ…

📢📌วันนี้อย่าลืม📢📌

👇พบกับรายการ👇
🔎🌟อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ🌟🔎
กับ ภญ.สุนันทา พันธุ์วรรณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

– – – ในหัวข้อเรื่อง – – –
🚫🦟การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน🚫🦟

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
▶️ ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน
▶️ วิธีเลือกซื้อผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนอย่างถูกต้อง

ประจำวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
ภญ.ณัฐรัตน์ สหวัชรินทร์ เภสัชกรปฏิบัติการ
ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
– https://www.chorsaard.or.th
– โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
#FDAknowledge #FDAactivity #FDApeople

ดูโพสต์ต้นฉบับ

เพิ่มเพื่อน
Share this: