📢📌วันนี้อย่าลืม📢📌 👇พบกับรายการ👇 🔎🌟อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ🌟🔎 กับ ภญ.อรัญญา เทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบ…

📢📌วันนี้อย่าลืม📢📌
👇พบกับรายการ👇

🔎🌟อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ🌟🔎
กับ ภญ.อรัญญา เทพพิทักษ์
ผู้อำนวยการศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.)
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

– – – ในหัวข้อเรื่อง – – –
📢⚡ร้องเรียนแจ้งเบาะแส ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างไรให้ได้ผล?⚡👍

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
▶️ ช่องทางการร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
▶️ ขั้นตอน วิธีการร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ
▶️ การดำเนินคดีเกี่ยวกับการโฆษณาผิดกฎหมาย โฆษณาเกินจริง

ประจำวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565
📻🎙ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ📻🎙
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น.⏰

ดำเนินรายการโดย
น.ส.ดนิตา เทียบโพธิ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
– https://www.chorsaard.or.th
– โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
#FDAknowledge #FDAactivity #FDApeople

ดูโพสต์ต้นฉบับ

เพิ่มเพื่อน
Share this: