📢📍วันนี้อย่าลืม 📍📢 พบกับรายการ 👇 💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎 กับ ผศ.ดร.อาณดี นิติธรรมยง สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประ…

📢📍วันนี้อย่าลืม 📍📢
พบกับรายการ 👇
💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎
กับ ผศ.ดร.อาณดี นิติธรรมยง
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย

– – – ในหัวข้อเรื่อง – – –
🧂🧑‍🍳รอบรู้ผงชูรส ราชาแห่งความอร่อย👩‍🍳🍜

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ : 👨‍🍳👩‍🍳ผงชูรสคืออะไร มีประโยชน์และโทษอย่างไร👨‍🍳🥘

📌🗓 ประจำวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 📌🗓
🎧📻 ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ 🎧📻

⏰ ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น. ⏰

👉ดำเนินรายการโดย👈
นางสาวดนิตา เทียบโพธิ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
– https://www.chorsaard.or.th
– โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

#FDAknowledge #FDAactivity #FDApeople

ดูโพสต์ต้นฉบับ

เพิ่มเพื่อน
Share this: