📢📍วันนี้อย่าลืม 📍📢 พบกับรายการ 👇 💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎 กับ รศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล – – – ในหัวข้อเร…

📢📍วันนี้อย่าลืม 📍📢
พบกับรายการ 👇
💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎
กับ รศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

– – – ในหัวข้อเรื่อง – – –
รู้จัก “โพรไบโอติก (Probiotic) จุลินทรีย์ดีมีประโยชน์”

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ : 🧫🦠โพรไบโอติกคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร🤔

📌🗓 ประจำวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 📌🗓
🎧📻 ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ 🎧📻

⏰ ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น. ⏰

👉ดำเนินรายการโดย👈
นางสาวดนิตา เทียบโพธิ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
– https://www.chorsaard.or.th
– โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

#FDAknowledge #FDAactivity #FDApeople

ดูโพสต์ต้นฉบับ

เพิ่มเพื่อน
Share this: