📢📍วันนี้อย่าลืม 📍📢 พบกับรายการ 👇 💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎 พบกับ ภญ.ดร.นีรนารถ จิณะไชย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครื่องสำอาง สมาคมผู้ผลิ…

📢📍วันนี้อย่าลืม 📍📢
พบกับรายการ 👇
💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎

พบกับ ภญ.ดร.นีรนารถ จิณะไชย
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครื่องสำอาง
สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย

– – – ในหัวข้อเรื่อง – –
💋💄การผลิตเครื่องสำอางที่ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคต้องรู้ 💄💋(Ep.1)

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
👉ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือไม่🤔❓
👉สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยมีบทบาทในการดูแลผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอางอย่างไรบ้าง💄👝
👉ผู้ประกอบการเครื่องสำอางที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร❓🧐

📌🗓ประจำวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 📌🗓
🎧📻ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ🎧📻

⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น. ⏰
👉ดำเนินรายการโดย👈
นางสาวดนิตา เทียบโพธิ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
– https://www.chorsaard.or.th
– โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
#FDAknowledge #FDAactivity #FDApeople

ดูโพสต์ต้นฉบับ

เพิ่มเพื่อน
Share this: