📢📍วันนี้อย่าลืม 📍📢 พบกับรายการ 💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎 กับ รศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล …

📢📍วันนี้อย่าลืม 📍📢
พบกับรายการ
💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎
กับ รศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล
ภาควิชาโภชนวิทยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

– – – ในหัวข้อเรื่อง – – –
💉💊กลูตาไธโอน ทำให้ผิวขาวแน่หรือ 🔍🤔

ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
🔜กลูตาไธโอน คืออะไร?
🔜ประโยชน์ของกลูตาไธโอนด้านใดบ้าง?
🔜หากได้รับกลูตาไธโอนในปริมาณที่มากเกินไปมีอันตรายหรือไม่?

📌📆ประจำวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 📌🗓
🎧📻ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ 🎧📻

⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น. ⏰

👉ดำเนินรายการโดย👈
นางสาวดนิตา เทียบโพธิ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
– https://www.chorsaard.or.th
– โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

#FDAknowledge #FDAactivity #FDApeople

ดูโพสต์ต้นฉบับ

เพิ่มเพื่อน
Share this: