📣🎧วันนี้อย่าลืม 🎧📣 พบกับรายการ 👇 💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎 กับ รศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล …

📣🎧วันนี้อย่าลืม 🎧📣
พบกับรายการ 👇
💎อย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพ 💎
กับ รศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล
ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
– – – ในหัวข้อเรื่อง – – –
🥐🥨ไขมันทรานส์ ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง🍕🍟
ประเด็นที่น่าสนใจ
ผู้ฟังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ
🔜 ไขมันทรานส์ คืออะไร🧈🍞
🔜 อาหารที่เป็นแหล่งไขมันทรานส์ หรืออาหารที่มีส่วนประกอบของไขมันทรานส์เป็นอาหารประเภทใดบ้าง🍩🍪
🔜 ไขมันทรานส์ มีผลต่อสุขภาพร่างกายอย่างไร🥧🥖
📌🗓ประจำวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 📌🗓
🎧📻ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด 421 สถานี ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ🎧📻
⏰ตั้งแต่เวลา 18.00-18.30 น. ⏰
👉ดำเนินรายการโดย👈
นางสาวดนิตา เทียบโพธิ์
นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ช่องทางการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดเสียง
– https://www.chorsaard.or.th
– โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงปากเกร็ด FM 93.75 MHz จังหวัดนนทบุรี เป็นสถานีแม่ข่ายส่งสัญญานเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 421 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
#FDAknowledge #FDAactivity #FDApeople

ดูโพสต์ต้นฉบับ

เพิ่มเพื่อน
Share this: