Photos from กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น’s post

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งเปรียบเหมือน อย. จังหวัด ที่เป็นกำลังสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค ได้มีการดำเนินการตรวจเฝ้าระวังไอศกรีมยี่ห้อ ฮาเก้น-ดาส ที่ห้างสรรพสินค้าในเขตจังหวัดขอนแก่น เนื่องจากปรากฏข่าวว่า หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารของหลายประเทศในยุโรปได้เรียกคืนไอศกรีมฮาเก้น-ดาส และไม่ปรากฏผลิตภัณฑ์รุ่นที่มีปัญหาดังกล่าว ผู้บริโภคสามารถกินได้ตามปกติ

ดูโพสต์ต้นฉบับ

เพิ่มเพื่อน
Share this: