Tip for travellers depart from Thailand. (สำหรับท่านที่มีเพื่อนชาวต่างชาติที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง หรือ…

Tip for travellers depart from Thailand.

(สำหรับท่านที่มีเพื่อนชาวต่างชาติที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง หรือ สารสกัดกัญชา กัญชง หรือส่วนของกัญชา กัญชง ติดตัวไปต่างประเทศ สามารถแชร์ข้อมูลนี้ได้)

ดูโพสต์ต้นฉบับ

เพิ่มเพื่อน
Share this: