อย. เปลี่ยนเว็บตรวจเลขที่จดแจ้งเครื่องสำอางแล้ว

อย. เปลี่ยนเว็บ ตรวจเลขที่จดแจ้ง เครื่องสำอางแล้ว

ปกติเวลาเราจะตรวจสอบเลขที่จดแจ้งของเครื่องสำอาง เราจะตรวจสอบจากเว็บ http://fdaolap.fda.moph.go.th/logistics/cosmetic/CSerch.asp?id=cos แต่ อย. กำลังจะยกเลิกเว็บนี้แล้วนะครับ ตอนนี้ยังสามารถตรวจสอบได้อยู่ แต่จะไม่อัพเดทข้อมูลแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเครื่องสำอางที่จดแจ้งในครึ่งปีหลังนี้ หรือผลิตภัณฑ์เดิมแต่มีการอัพเดทข้อมูลจะไม่สามารถตรวจสอบได้แล้วนะครับ

ตอนนี้ อย. ให้ตรวจสอบเลขที่จดแจ้งเครื่องสำอางที่เว็บนี้แทนครับ >>>>>http://164.115.28.102/FDA_SEARCH_CENTER/PRODUCT/FRM_SEARCH_CMT.aspx

เปลี่ยนเว็บ เลขที่จดแจ้ง

เพิ่มเพื่อน
Share this: