การใช้ Paraben ในเครื่องสำอาง

สวัสดีค่ะ ทุกคน ❤

❤ หลังจากที่ Jaslyn เคยเขียนบทความ เกี่ยวกับสารกันเสียในกลุ่ม Paraben ไปแล้วครั้งหนึ่ง ❤

ใครที่ยังไม่ได้อ่านสามารถได้ที่นี่ >>>>> ทำไมเครื่องสำอางต้อง Paraben Free

วันนี้เราจะมาเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ Paraben ในเครื่องสำอางกันค่ะ

เนื่องจาก Paraben เป็นสารกันเสียที่นิยมใช้กันมากในเครื่องสำอาง
นอกจากเป็นสารที่มักก่อให้เกิดการแพ้ระคายเคืองได้แล้วในบางคน ยังพบว่าจากการศึกษาวิจัยเมื่อ ค.ศ. 2004 ( Darbre, in the Journal of Applied Toxicology ) รายงานว่าตรวจพบ parabens ในก้อนที่เต้านม (breast tumors) และได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นที่ว่า parabens ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนอย่างอ่อนๆ (แต่มีความแรงน้อยกว่ามากในระดับ 10,000 – 100,000 เท่า) อาจมีความเกี่ยวข้องกับมะเร็งเต้านม แต่ผลการศึกษาวิจัยไม่อาจสรุปได้ว่า parabens เป็นสาเหตุของมะเร็งเต้านม และในปัจจุบันก็กำลังมีการศึกษาถึงความปลอดภัยในการใช้สารกันเสียในกลุ่ม Paraben มากขึ้นเรื่อยๆ

ในขณะนี้ คณะกรรมการอาหารและยาบ้านเรา ก็ได้ให้ความสนใจ และติดตามเรื่องความปลอดภัยของการใช้ Paraben ในเครื่องสำอาง เช่นกัน ค่ะ

อ้างอิง ตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

มี สารกันเสียในกลุ่ม Paraben จำนวน 5 รายการ ที่อยู่ ในประกาศนี้ คือ
– Isopropylparaben
– Isobutylparaben
– Phenylparaben
– Benzylparaben
– Pentylparaben

ส่วน Buthylparaben, Methylparaben และ Propylparaben ซึ่ง เป็นสารกันเสียกลุ่ม Paraben ยอดฮิต ที่มักผสมในเครื่องสำอาง ครีมต่างๆ ในบ้านเรา ยังไม่รวมอยู่ในประกาศนี้ค่ะ

ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายเครื่องสําอางที่มีส่วนผสมของสารดังกล่าว และจดแจ้งก่อน วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขสูตรตำรับให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ค่ะ (คือ ห้ามใช้สาร 5 ตัว ดังกล่าวข้างต้น)

FDA ประเทศอื่นๆ เค้า มีข้อบังคับอย่างไรบ้าง เกี่ยวกับ สารกันเสีย ในกลุ่ม Paraben

ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และญี่ปุ่น อนุญาตให้ใช้สารนี้ได้ โดยมิได้กําหนดอัตรา ส่วนสูงสุดที่ให้ใช้

สหภาพยุโรป อนุญาตให้ใช้สารนี้ในเครื่องสําอางได้โดยมีเงื่อนไข คือ ถ้าใช้ Paraben เพียง ชนิดเดียวเพื่อเป็นสารกันเสีย ให้ใช้ในอัตราส่วนสูงสุด ไม่เกิน 0.4% หากใช้ Paraben หลายชนิดร่วมกัน ให้ใช้ในอัตราส่วนสูงสุดไม่เกิน 0.8%

หากอยากหลีกเลี่ยงสารในกลุ่มนี้ต้องทำอย่างไร

1.ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใส่สารกันเสีย ในกลุ่มนี้ มักมีคำว่า Paraben Free, No Paraben
2.สังเกตที่ส่วนประกอบ จะไม่มีชื่อสารที่มีคำว่า Paraben อยู่ในส่วนประกอบ

สำหรับผลิตภัณฑ์ของ Jaslyn เรา ยึด Concept : Paraben Free ไม่ใส่สารกันเสียในกลุ่ม Paraben เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดการแพ้ระคายเคือง

ความปลอดภัย และอ่อนโยนต่อผิว เป็นสิ่งแรกที่เราคำนึงถึงค่ะ

 สารกันบูด paraben

เพิ่มเพื่อน
Share this: